amerz

Zašto ne mucamo kada pjevamo

Jeste li ikada obratili pažnju kako odrasli govore sa djecom kada žele da priviku njihovu pažnju? Sigurno je neće pridobiti ako govore monotono, u istoj boji i visini glasa. Djeca imaju kratko vrijeme u kojem drže pažnju na nečemu. Nisu dovoljno intelektualno razvijena da bi držali njihovu pažnju samo podstičući njihov um. Treba podstaći i njihove emocije.

Zašto mucamo?

Na slici je prikazan heksagon mucanja, koji se sastoji od 6 komponenti koje utiču na govor: uvjerenja, percepcije, emocije, namjere, genetika i ponašanje. Svaki faktor utiče na sve ostale faktore i sistem se samoodržava. Kad sam ljut, govorim u drugačijoj visini i boji glasa nego kad sam smiren. Kad percepiram nekoga kao “većeg od mene”, govorim sa mnogo vise blokova nego sa nekim ko je “ispod mene”.