Eldin Kosaric

Paradoksalna namjera

PARADOKSALNA NAMJERA Riječ „namjera“ znači odlučnost da se djeluje na određeni način. Kad to kombinujemo s riječju „paradoks“, razumijemo da je paradoksalna namjera plan djelovanja na način koji se čini suprotan onome što bismo trebali raditi. Viktor Frankl je autor jedne neobične tehnike koja je veoma učinkovita. Umjesto da se borimo protiv smetnji, možemo odlučiti …

Paradoksalna namjera Read More »