Uncategorized

Održan prvi sastanak Udruženja “Moj slobodan govor”

Inspirativno, zanimljivo, smireno. To su 3 riječi kojima bih opisao sastanak od sinoć. Družili smo se u ugodnoj i opuštenoj atmosjeri. Između ostalog, čuli smo: priču o držanju govora u Vašingtonu pred 500 ljudi, na engleskom jeziku (da, neko ko muca to je uradio) priču o tome kako je boriti se sa nastupima pred kamerama, …

Održan prvi sastanak Udruženja “Moj slobodan govor” Read More »

Holistički pristup rješavanju mucanja

U poznatoj igri mozgalici, 9 tačaka raspoređenih u 3 reda je potrebno povezati tačke da 4 ravne linije bez uklanjanja olovke sa papira ( http://www.brainstorming.co.uk/puzzles/ninedotsnj.html ). Sjećam se pokušaja da riješim problem i frustracije u nemogućnosti pronalaska rješenja. Nakon nekog vremena, odustao bih i poslije nekog vremena se opet vratio na problem, bez uspjeha. “Šta je problem? Kako limitiram sebe?”, pitao sam se. Na kraju sam shvatio da je pogrešna bila moja pretpostavka da se linije kojim se 9 tačaka povezuje moraju nalaziti unutar kvadrata na čijem rubu su tačke poredane. Nakon što sam to otkrio, bilo je lako naći rješenje problema.

Zašto ne mucamo kada pjevamo

Jeste li ikada obratili pažnju kako odrasli govore sa djecom kada žele da priviku njihovu pažnju? Sigurno je neće pridobiti ako govore monotono, u istoj boji i visini glasa. Djeca imaju kratko vrijeme u kojem drže pažnju na nečemu. Nisu dovoljno intelektualno razvijena da bi držali njihovu pažnju samo podstičući njihov um. Treba podstaći i njihove emocije.

Zašto mucamo?

Na slici je prikazan heksagon mucanja, koji se sastoji od 6 komponenti koje utiču na govor: uvjerenja, percepcije, emocije, namjere, genetika i ponašanje. Svaki faktor utiče na sve ostale faktore i sistem se samoodržava. Kad sam ljut, govorim u drugačijoj visini i boji glasa nego kad sam smiren. Kad percepiram nekoga kao “većeg od mene”, govorim sa mnogo vise blokova nego sa nekim ko je “ispod mene”.